صدای سفید چیست؟

بهترین راه برای فهم صدای سفید این است که در ابتدا بدانیم چرا این لفظ مورد استفاده قرار می گیرد. لفظ سفید در «صدای سفید» به دلیل شباهتش با نور مورد استفاده قرار می گیرد.

نور، سفید است اما این به معنی وجود نداشتن رنگ در آن نیست بلکه چنان که می دانیم نور سفید ترکیبی از همه رنگ ها است. استدلالی که درباره نور سفید است درباره صدای سفید هم مصداق دارد. به این معنی که صدای سفید هم ترکیبی از تمام فرکانس های صدا است.

اگر شما تمام تن صداهای قابل تصوری که انسان می تواند بشنود را بگیرید و آنها را با هم ترکیب کنید، صدای سفید خواهید داشت. به عبارت دیگر صدای سفید صدایی است که شامل هر فرکانسی در محدوده شنوایی انسان (به طور کلی از 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز) به مقدار مساوی است.

یک مثال به درک ما از صدای سفید کمک می کند. اگر در اتاقی خالی با یک نفر دیگر گفت و گو کنیم هیچ مشکلی در فهم حرف های آن شخص پیدا نمی کنیم.اگر سه نفر به طور همزمان صحبت کنند، مغز ما احتمالاً هنوز هم می تواند صداها را جدا کند و بشنود.

حالا تصور کنید که در یک مهمانی شام حضور داریم که 20 نفر دور یک میز در حال صحبت کردن با همدیگرند. در این حالت باید تلاش کنیم تا صدای تک تک میهمانان را جدا کنیم ولی تنها صدای یک یا دو نفر از آنها را دریافت می کنیم. حالا تعداد صداها را 1000 برابر افزایش دهیم.

ناگهان با دریایی از آدم مواجه می شویم که همه همزمان صحبت می کنند و برای مغزمان غیر ممکن است که صدای یک نفر را در این تعداد افراد جدا کند و بشنود.

حالا تصور کنید یک همسایه پر سر و صدا دارید. وقتی این همسایه پرسروصدا یکی از هزاران نفر می شود شما دیگر نمی توانید صدای همسایه تان را بشنوید، به جایش تمام آن چه مغز شما دریافت می کند موج ملایمی از صدا است.

از آنجایی که صدای سفید شامل همه فرکانس ها است، اغلب برای پوشاندن صداهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر در یک هتل باشید و صداهایی از اتاق بغلی به داخل اتاق شما بیاید، ممکن است فن اتاقتان را روشن کنید تا سروصدای اتاق بغلی را بپوشاند. فن را تا حدودی می توان مثال خوبی از صدای سفید به شمار آورد.

بر همین اساس در حال حاضر سی دی های پر شده از صدای سفید تولید می شود (مثل صدای آب جاری یا صدای باران). این صداها آرامش بخشند و برای مطالعه و داشتن خواب راحت خوبند.

درباره این مطلب نظر دهید !