دستورالعمل آزمون ورودی مدارس سمپاد

پذیرش در این آزمون، تنها یکى از ده ها مسیر موجود براى رسیدن به موفقیّت تحصیلى است.جالب است بدانیدکه حدود 200000 نفر از دانش آموزان شرکت کننده در آزمون دورة اوّل سال قبل داراى وضعیت تحصیلی « بسیار خوب » بودند؛ در حالی که تعداد پذیرفته شدگان آزمون در کلّ کشور کمتر از 10 درصد شرکت کنندگان بوده است.بنابراین، تعداد زیادي از شرکت کنندگان با وجود بهره مندى از استعداد بالا، به دلایل متعدّد در این آزمون موفق نخواهند بود.

محتوای آزمون شامل دو دسته سؤال ، استعداد تحلیلی و استعداد تحصیلی است. 50٪ امتیاز آزمون مربوط به سؤالات استعداد تحلیلی و 50٪ آن مربوط به سؤالات استعداد تحصیلی میباشد.

زمان ثبت نام،شرایط  و توزیع کارت آزمون:

  •  ثبت نام در آزمو نهاي ورودي از طریق سامانۀ ثبت نام به نشانىwww.azmoon.medu.ir در بازه زمانی اعلامی از سوی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان انجام می پذیرد.
  • دانش آموزان جهت ثبت نام  بایستی در پایه نهم مشغول به تحصیل باشند و معدل کل سالانه در پایه هشتم بالای 19 باشد.

 

مواد امتحانی،ضرایب و تعداد سوالات:


– ﺑﻪ ازاى ﻫـﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ، 3 ﻧﻤﺮة ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻏﻠﻂ، 1 ﻧﻤﺮه ﻣﻨﻔﻰ ﺑﺮاى داوﻃﻠﺐ در ﻧﻈﺮ ﺷﻮد. ﺑﺮاى ﺳﺆاﻻت ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ، ﻧﻤﺮه اى ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دانلود باکس
درباره این مطلب نظر دهید !