20درصد تخفیف در خرید محصولات سایت با عضویت و شارژ کیف پول شارژ کیف پول

فرآورده های سوختن شمع

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

آهن‌ربا در هوا

در این پروژه در فضای بین دو صفحه‌ی فلزی، آهن‌ربای کوچکی را معلق نموده و آن را به چرخش در می‌آوریم. برای این …

ادامه مطلب

آزمایش چگالی

محلول غلیظی ازآب و نمک تهیه و آن را به تدریج  به لیوان حاوی آب معمولی وارد نمایید.با تغییر غلظت محلول آب و …

ادامه مطلب

تجزیه آب آسیژنه به کمک مواد غذایی

مقداری آب اکسیژنه در یک بشر ریخته و مقداری گوشت چرخ کرده یا همبر گر خام در لیوان بریزید. این آزمایش را می …

ادامه مطلب

محصولات تصادفی