فکر کنید صفحه 64 علوم هشتم

فهرست مطالب پنهان

با توجه به در خواست عده ای دانش اموزان و همکاران عزیز در مورد شکل فعالیت صفحه 64 علوم هشتم توضیحاتی را در مورد این شکل بیان می نمایم.امید است مورد استفاده شما عزیزان واقع گردد.

 

 

برای آشنایی بیشتر با انواع روش های تولید مثل اینجا کلیک نمایید

شکل الف:هاگزایی در قارچ را نشان می دهد.هاگ سلول هایی سبک و مقاوم هستند که از تقسیم سلول های ویژه ای در هاگدان تولید شده و بعد از رسیدن و شکافته شدن هاگدان،در محیط آزاد شده و توسط آب و باد و حشرات جابجا شده و در صورتی که شرایط مناسب برای شرد پیدا کنند تبدیل به جانداری شبیه به والد خود می شود

شکل ب: جوانه زدن در هیدر را نشان می دهد. هیدر جز خانواده کیسه تنان می باشد که هم تولید مثل جنسی و هم غیر حنسی دارد.دارای کیسه گوارش یک طرفه، سر و مغز ندارند و در سراسر بدنش شبکه آب از تارهای عصبی کشیده شده‌است. این جانوران بازوهای زهری خود را که به سمت شکار خود پرتاب می‌کند و پس از برخورد بازو با شکار و فلج شدن آن، با همان بازوها غذا را به داخل کیسه گوارشی می‌برد و هضم می‌کند و مواد زائد و هضم نشده را از راه دهان خارج می‌کند. اگر شرایط مساعد باشد هیدرا با روش غیرجنسی (جوانه زدن) و در غیر این صورت به روش جنسی تولید مثل می‌کنند.

شکل پ:شقایق دریایی که به روش دو نیم شدن تولید مثل می کند.شقایق دریایی به شکل کیسه‌ای کوچک است که به وسیله پایی به نام صفحه پایه‌ای به کف دریا چسبیده است و بدنی لوله‌ای‌شکل دارد که به صفحه دهانی ختم می‌شود. دهان شقایق دریایی در میانهٔ صفحهٔ دهانی قرار دارد.

در تصاویر زیر تقسیم غیر جنسی به روش دو نیم شدن را در شقایق دریایی را می بینید.

شکل ت:روش تولید مثل دو نیم شدن را در پارامسی نشان می دهد.پارامسی‌ها آغازی  تک سلولی است و در شاخه مژه داران طبقه بندی می‌شوند. آنها در آب‌های آرام و آبگیرهای راکد زندگی می‌کنند و بخش اصلی زنجیرهٔ غذایی را تشکیل می‌دهند. آنها از پسماندهٔ جلبکها و سایر موجودات ریز تغذیه می‌کنند و خودشان توسط موجودات کوچک دیگر خورده می‌شوند.

درباره این مطلب نظر دهید !