قانون سوم نیوتن

رای انجام این پروژه چیزهایی که نیاز دارید به شرح زیر می باشند:

1- فنجان پلاستیکی2- دو نی پلاستیکی تا شو3- نخ4- چاقو5- آب6- کاسه بزرگ7- خاک رس

مراحل کار

1- فنجان پلاستیکی را بردارید و در لبه قسمت های بالایی آن دو سوراخ در جهت مخالف هم ایجاد کنید.

2- نخ را از سوراخ های ایجاد شده عبور دهید و آن را طوری گره بزنید که فنجان را بتوان به حالت معلق نگاه داشت.

3- در این مرحله دو سوراخ بزرگ تر مطابق با شکل زیر در لبه های انتهایی فنجان ایجاد کنید. (مطمئن شوید که این سوراخ ها به اندازه کافی بزرگ باشند که نی ازآن ها عبور کند.)
قانون سوم نیوتن

4- در سوراخ های جدید نی را عبور دهید به طوری که قسمتی از نی در بیرون فنجان به حالت تاشو قرار گیرد.

5- از خاک رس برای مهر و موم کردن فضای بین فنجان و نی استفاده کنید به طوری که هیچ آبی، زمانی که شما فنجان را از آب پر می کنید به بیرون نشت نکند.

6- فنجان را با آب پر کنید و مشاهده کنید چه اتفاقی می افتد.

7- حتما یک کاسه بزرگ زیر فنجان قرار دهید.

نتایج:

آب توسط گرانش در جهت عقربه های ساعت به فنجان نیرو وارد می کند و فنجان در خلاف جهت عقربه های ساعت آن نیرو را هل می دهد و این اتفاقات سبب چرخش فنجان می گردد. این قانون همان است که سبب حرکت موشک ها می شود به طوری که موشک یک موتور درون‌سوز است که برای کارکردن، نیازی به هوای بیرون ندارد. موشک هم سوخت و هم مادهء اکسیدکننده را با خود حمل می‌کند. این دو ماده با هم در اتاقک احتراق می‌سوزند و گازهای داغی تولید می‌کنند که از طریق دهانهء خروجی تخلیه می‌شوند. درون اتاقک احتراق، گازهای داغ بر تمام جهات فشار می‌آورند.

درباره این مطلب نظر دهید !