قدرت پوست تخم مرغ

 

فهمیده ای که چه قدر عجیب و شگفت انگیز است؟ پوسته ی تخم مرغ باید چند ویژگی داشته باشد: اول این که هوا باید از آن عبور کند تا به جوجه ای که در تخم مرغ رشد می کند، برسد. بعد هم باید آن قدر محکم باشد که وقتی مرغ روی آن می خوابد، نشکند. اما نباید زیاد هم کلفت باشد، وگرنه جوجه نمی تواند از داخل، آن را سوراخ کند و بیرون بیاید.

اگر می خواهی به قدرت پوست تخم مرغ پی ببری، باید آن را امتحان کنی. می پرسی چه طور؟

خیلی راحت! کافی است دور قسمت وسط یک تخم مرغ پخته، نوار چسب بچسبانی. بعد با یک ارّه مویی یا چاقوی دندانه دار تیز، با احتیاط آن را از وسط نصف کنی. حالا نوار چسب را از روی محل بریدگی بردار.

پس از این که تخم مرغ های هر نیمه را از پوسته جدا کردی، می توانی آزمایش را شروع کنی. روی پوسته ها آن قدر کتاب، آجر یاهر چیز سنگین دیگری قرار بده تا صدای ترک خوردن آن را بشنوی… آن وقت است که چشم هایت از تعجب گرد می شود و دهانت باز می ماند.

اگر خواستی آزمایش را با نصف پوسته ی تخم مرغ انجام بدهی، حتماً باید روی آن مقداری چسب مایع بزنی، وگرنه وزنه روی آن سر می خورد.

درباره این مطلب نظر دهید !