20درصد تخفیف در خرید محصولات سایت با عضویت و شارژ کیف پول شارژ کیف پول

قوانين و نکات ايمني جهت کار در آزمايشگاه

 

1. قبل از شروع کار روزانه  سيستم هاي تهويه را روشن کنيد و اگر معايب واختلالي در کار آنها وجود آمد تمام کارهايي را که با مواد سمي همراه مي باشد متوقف ساخته و براي عمل تهويه پنجره هاي آزمايشگاه را باز کنيد .

2. تمام وسايل چيني و شيشه ي که جهت نگهداري مواد شيميايي به کار مي روند بايد داري برچسب همراه با اسامي دقيق آنها باشد ، شناسايي مواد شيميايي(skyoloom.ir) از طريق چشيدن يا بو کردن ممنوع است.

3. هنگام کار با مايع برم و اسيد ها و قلياهاي غليظ و ساير مايعات سوزاننده بايد از هود مجهز  استفاده گردد. خالي کردن مقدار زياد اسيدها و قلياها ازظرفي به ظرف ديگر بايد به کمک سيفون صورت گيرد و کسي که اين عمل را انجام مي دهد بايد از دستکش لاستيکي ، پيشبند ، چکمه و عينک محافظ استفاده کند .

4. براي ريختن اسيدها وقلياها در قطره چکان ويا پيست نبايد از مکيدن بوسيله دهان استفاده کرد . بري ين کار  پوآرهي مخصوصي بکار برده مي شود.

5. هنگامي که مي خواهيد اسيد سولفوريک غليظ را رقيق نماييد اسيد را به آهستگي و به مقادير کم در آب سرد ريخته و مدام به هم بزنيد ، عکس ين عمل يعني ريختن آب روي اسيد غليظ ممنوع است زيرا باعث پاشيدن قطرات اسيد به سر وصورت و اطراف و در نتيجه سوختگي مي شود .

6. ريختن اسيدها و قلياهاي زياد در دستشويي در صورتي مجاز است که آنها را به حد کافي خنثي کرده باشند .

7. مواد قلييي جامد مانند حبه هاي سود و پتاس را با پنس يا انبرهي مخصوص يا توسط اسپاتول و به کمک دستکش لاستيکي برداشته و به کار برد .

8. هنگام برداشتن در شيشه هاي برم ، آب اکسيژنه ، اسيدها وساير مايعات شيميايي سوزاننده بايد دهانه آنها را دور از افراد گرفت بخصوص عمل باز کردن ارلن ها و ظروف محتوي برم بايد زير هود انجام گيرد .(skyoloom.ir)

10.  محل نگهداري ظروف محتوي اسيدها وقلياها وسير محلول هاي خطرناک بايد دور از دستگاهها  و وسايل توليد حرارت با شد.

11. اگر بخواهيد ظرف محتوي يک محلول داغ را از جايي به جاي ديگر ببريد آن را دور از بدن گرفته و يک دست خود را به کمک يک حوله يا يک قطعه پارچه زير آن قرار دهيد .

12.هنگام استفاده از چراغهاي الکلي يا نفت سوز ، بنزين سوز وغيره از گرم شدن مخزن آنها جلوگيري نماييد تا باعث انفجار نشود. براي اين منظور مي توان گهگاهي مخزن آنها را با يک پارچه مرطوب خنک نمود و يا چراغ را خاموش ساخت تا مخزن آن خنک گردد.

13. ظروف شيشه ي داغ را از قبيل بشر و ارلن و غيره با دست خالي نگيريد وبراي اين کار از گيره هاي بخصوص يا حوله و غيره استفاده کنيد .

14. کليه ظروف شيشه ي ، ارلن ها ، قطره چکان ها و غيره بايد عاري از لبه هاي تيز  بوده و در صورت ترک خوردگي از آنها استفاده نشود .

15. ظروفي که حرارت داده مي شوند نبايد بيش از دو سوم حجم خود داري محلول باشند .

16.عمل ارتباط واتصال ظروف مثلاّ گذراندن لوله هاي شيشه ي از چوب پنبه ها و يا بستن لوله هاي کوارتزي توسط چوب پنبه و غيره بايد به کمک يک حوله انجام داد و ظروف مربوطه را قبلاّ با  گليسرين چرب نمود و در اين عمل بايد دست شخص تا آنجا که ممکن است به چوب پنبه نزديک باشد .

17. طرز کار وسيل الکتريکي را به طور مرتب بايد کنترل و بررسي نمود .

18. به منظور جلوگيري از خطرات آتش سوزي بايد هر آزمايشگاه مجهز به کپسول آتش نشاني و شيرهي آب و پادري هلي پشمي باشد .

19. نگهداري مواد آتش زا در آزمايشگاه بايد (skyoloom.ir)به مقدار کم و در حد مصرف روزانه باشد ( از سه الي چهار کيلوگرم تجاوز نکند )

20.  مواد قابل اشتعال را بايد در جعبه هاي آهني نگهداري کرد و روي آن برچسب ( مواد آتش گير ) چسباند .

21.  در صورتي که يکي از مواد آتش گير روي زمين بريزد بايد بلافاصله دستگاهي حرارتي را خاموش کرده و محل مربوطه را پاک نمود.

22.  ارلن ها و سير ظروف ميعات زلال و روشن را بايد دور از تابش مستقيم نور آفتاب قرار داد زيرا که در اثر تمرکز اشعه آفتاب برروي سطح ميز ، باعث آتش سوزي شود .

23.  از اتصال چند دستگاه الکتريکي به يک پريز برق خودداري کنيد

24. هنگام حمل و نقل و يا استفاده از کپسول هاي گاز اکسيژن يا سير گازهي فشرده بايستي نهايت مراقبت و دقت را به عمل آورد و از افتادن اتفاقي آنها ويا يجاد ضربه جلوگيري کرد .

25.  کپسولهاي گاز فشرده را بايد به طور مداوم محافظت نمود.

26. هنگام کار حتي الامکان از آغشته شدن بدنه کپسول گاز اکسيژن و بخصوص مانومتر آن با  چربيها و نفت و غيره اجتناب نمود . به کار بردن واشر ولوله هاي ارتباطي قابل اشتعال در ينگونه کپسولها ممنوع است .

27.هنگام استفاده از چراغهاي الکلي يا نفت(skyoloom.ir) سوز ، بنزين سوز وغيره از گرم شدن مخزن آنها جلوگيري نماييد تا باعث انفجار نشود. براي اين منظور مي توان گهگاهي مخزن آنها را با يک پارچه مرطوب خنک نمود و يا چراغ را خاموش ساخت تا مخزن آن خنک گردد.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

تولید گاز هیدروژن در خانه (همراه فیلم)

با توجه به استقبال زیاد دانش آموزان در آزمایش تولید گاز هیدروژن، نحوه تولید گازهیدروژن را امروز برای شما عزیزان قرار می دهم.فقط …

ادامه مطلب

تولید چرم مصنوعی

مقداری سفیده تخم مرغ در یک لیوان چای سرد و غلیظ ریخته و مخلوط را هم بزنید. بعد از چند دقیقه تکه هایی ...

ادامه مطلب

آزمایش چگالی

محلول غلیظی ازآب و نمک تهیه و آن را به تدریج  به لیوان حاوی آب معمولی وارد نمایید.با تغییر غلظت محلول آب و …

ادامه مطلب

محصولات تصادفی