20درصد تخفیف در خرید محصولات سایت با عضویت و شارژ کیف پول شارژ کیف پول

ماده تاریک (Black material)


ر اختر شناسی و کیهان شناسی ماده ای فرضی است که چون از خود نور
یا امواج الکترومغناطیس گسیل نمی کندنمی توان آنرا مستقیما دید.اما از
اثرات گرانشی موجود در اجسام مرئی مثل ستاره ها و کهکشان ها می توان به
وجود آن بو برد.بر اساس مشاهداتی که روی ساختار هایی بزرگتر از کهکشان
هاصورت گرفته و همچنین مطالب مربوط به انفجار بزرگ ماده ی تاریک و انرژی
تاریک تشکیل دهنده بخش زیادی از جرم موجود در جهان قابل مشاهده است.اجزای
ماده ی تاریک جرم بسیار بیشتری از قسمت دیده شدنی کائنات را دارند.فقط حدود
چهار درصد از مجموع کل چگالی موجود در جهان را می توان به طور
مستقیم مشاهده کرد.هم چنین تصور می شود که ۲۲ درصد جرم کائنات را ماده ی
تاریک تشکیل می دهد.و حدود ۷۴ درصد باقی مانده را انرژی تاریک داده که
همانند ماده ی تاریک در فضا توزیع شده است.انرژی تاریک نیز همانند ماده ی
تاریک ناشناخته است اثرش این است کهباعث شتاب فراینده در فرایند انبساط
جهان می شود.تعیین خواص و ویژگی های ماده و انرژی تاریک به یکی از مهم ترین
مسائل کیهان شناسی مدرن و فیزیک ذرات بنیادی تبدیل شده است.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

سیارات خاکی یا زمین مانند چه تفاوت ها و شباهت هایی با هم دارند؟

ما امروزه می دانیم که سیارات چه هستند اما در مقایسه با مدت زمانی که بشر بر روی زمین زندگی کرده دانش ما …

ادامه مطلب

نبرد کفی جوش شیرین و سرکه

1- شما نیاز به یک بطری پلاستیکی دو لیتری دهان گشاد دارید. 2- قسمت بیش تر بطری را با آب گرم پر کنید …

ادامه مطلب

دانلود مجموعه انیمیشن های آموزشی مبحث شکست نور

ادامه مطلب

محصولات تصادفی