ماده و پاماده

اتم‌های ماده، یعنی همان چیزی که بدن من و شما و هر چیزی در اطراف ما از آن ساخته شده است، از الکترون‌هایی ساخته شده است که به دور یک هسته مرکزی در حال چرخش هستند. اتم ساده‌ترین عنصر، هیدروژن، از یک الکترون سبک‌وزن و یک هسته سنگین (در مقیاس اتمی) شامل یک پروتون ساخته شده است. الکترون حامل بار الکتریکی منفی است و پروتون به همان میزان بار الکتریکی، اما از نوع مثبت دارد. بر اساس قانون «بارهای ناهمنام یکدیگر را می‌ربایند» است که این اجزاء در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و اتم را شکل می‌دهند.

اما ذرات بنیادی در دنیای فیزیک، اصولا به دو صورت ذره و پاد ذره (Antiparticle) وجود دارند. پاد ذره‌ها جرم برابر با ذره متناظر خود دارند ولی بار الکتریکی آن‌ها متفاوت است. به عنوان مثال پوزیترون به عنوان پادذره الکترون، جرمش برابر جرم الکترون ولی بارش مثبت است. پاد ماده (Antimatter) از همین پاد ذره‌ها ساخته شده است. در پادذره بار هسته منفی و بار ذرات مداری مثبت است که عکس (ضد) ماده است.

درباره این مطلب نظر دهید !