به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

مجموعه انیمشین قرقره ها

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

توضیحی در مورد قانون سوم نیوتون

هر عملی، عکس العملی دارد، هم اندازه با آن و در خلاف جهت آن. قانون سوم نیوتون را می‌توان به راحتی در مورد اجسام ثابت به کار برد. ولی در مورد اجسام متحرک چه؟ آیا …

ادامه مطلب

گرده افشانی و الکتریسیته‌ی ساکن

زنبورهای عسل در حین پرواز در هوا باردار می‌شوند.قتی یک زنبور عسل در اطراف بساک پرواز می‌کند، میدان الکتریکی حاصل از بار‌ِ زنبور روی گرده‌ی خنثی، بار القاء می‌کند و بدین ترتیب طرف نزدیک‌تر آن …

ادامه مطلب

گسترش جهان به چه معنا است؟

وقتی دانشمندان درباره گسترش جهان صحبت می کنند، منظورشان این است که از زمان انفجار بزرگ (بیگ بنگ) و آغاز جهان تاکنون جهان در حال بزرگ و وسیع شدن بوده است.

ادامه مطلب

محصولات تصادفی

0