20درصد تخفیف در خرید محصولات سایت با عضویت و شارژ کیف پول شارژ کیف پول

مولکول چیست؟

مولکول چیست؟ چگونه تشکیل می شود؟ با عنصر، اتم و ترکیب چه تفاوتی دارد؟ در این مطلب توضیحی درباره این که مولکول چه هست (و چه نیست) ارایه می شود.

مثال هایی هم از چند مولکول ارائه می شود.

مولکول ها هنگامی تشکیل می شوند که دو یا چند اتم با یکدیگر پیوند شیمیایی تشکیل می دهند. مهم نیست که اتم ها یکسان اند یا با یکدیگر متفاوتند.

مثال هایی از مولکول ها

مولکول ها ممکن است ساده یا پیچیده باشند. در اینجا نمونه هایی از مولکول ها ذکر می شوند:

– H2O (آب)

– N2 (نیتروژن)

– O3 (ازون)

– CaO (اکسید کلسیم)

– C6H12O6 (گلوکز که نوعی قند است)

 

مولکول ها در مقابل ترکیبات

مولکول هایی که از دو یا چند عنصر تشکیل شده اند ترکیب نامیده می شوند. آب، اکسید کلسیم و گلوکز مولکول هایی هستند که ترکیب اند. تمام ترکیبات مولکول اند؛ اما همه مولکول ها ترکیب نیستند.

 

آن چه مولکول نیست

اتم های تک عناصر مولکول نیستند. یک اکسیژن تک، O، مولکول نیست. هنگامی که اکسیژن با خودش پیوند ایجاد می کند (به عنوان مثال O2،  O3 یا با عنصری دیگر پیوند ایجاد می کند (مثل CO2) مولکول تشکیل می شود.

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

طبقه بندی مواد

طبقه بندی مواد

ادامه مطلب

چشم مرکب

ادامه مطلب

ماسه سنگ

اسه سنگ نوعی سنگ رسوبی است که اساسا از کانی های به ابعاد ماسه و یا دانه های سنگی تشکیل شده است.اغلب ماسه …

ادامه مطلب

محصولات تصادفی