مگنتو تراپی (مگنت تراپی ) یا مغناطیس درمانی چیست؟


همانطور که میدانیم زمین دارای میدان مغناطیس مخصوص بخود است و همچنین جریان خون در بدن

انسانها میدان مغناطیسی ایجاد میکند.وقتی بدن در معرض میدان مغناطیسی قرار میگیرد,بر یونها نیروی

الکترو مغناطیسی وارد شده,باعث جهت گیری آنها بر اساس میدان میشود,با حضور یونها در ناحیه ای که

میدان مغناطیسی حضور دارد؛تبادل یونی سلولها توسط ریتم پالسی میدان تحت تاثیر قرار میگیرد و

بنابراین سلولهای آسیب دیده از نظر الکتریکی به حالت نرمال نزدیک میشوند,دقیقا مثل اینکه شما یک

ماده فرو مغناطیس سخت را در یک میدان مغناطیسی قرار دهید, زونهای مغناطیسی این ماده را با میدان

اصلی همجهت می شوند و حتی پس از برداشتن میدان مغناطیسی این مواد باز تا حدودی خاصیت

مغناطیسی را در خود حفظ میکنند.

** ویژیگی های مگنتوتراپی؟

1-تقویت تبادل یونی سلول
2-افزایش جریان خون
3- ایجادمویرگهای خونی جدید
4- افزایش مصرف اکسیژن در سلولها
5- افزایش 200درصدی میزان اکسیژن خون
6- تحریک پاره ای از سلولها مثل Osteoblastها


** موارد درمانی؟

1- ارتوپدی و ترماتولوژی: پوکی استخوان ؛ شکستگیها ؛ التهاب و کشیدن تاندونها
2- روماتولوژی و مفاصل: آرتروز؛ بیماری مختلف مفاصل
3- بیماری قلبی عروقی: دیابت ؛ فشار خون بالا ؛ بیماریهای مربوط به گردش خون
4- درماتولوژی: زخم بستر
وآخرین کاربرد که در واقع میتوان گفت در ایران بیشترین کاربرد را دارد درمان بیماریهای
عصبی ست مثل سردردهای میگرنی؛حملات صرع؛دردهای سیاتیکی وحتی بیماریهای

درباره این مطلب نظر دهید !