نرم افزار آزمایشگاه اپتیک (نور)

نرم افزار جامع نور

ویژگی تصویر در آینه های تخت و کروی

ویژگی تصویر در عدسی ها همگرا و واگرا

 

دانلود باکس
درباره این مطلب نظر دهید !