نرم افزار تطبيق تقويم‌هاي دوره‌ اسلامي

نرم‌افزار CALH را دكتر «بنو ون دالن» پژوهشگر بنام تاريخ نجوم اسلامي در سال 1997 طراحي كرده است. با استفاده از اين نرم‌افزار مي توان گاه‌شماري‌هاي تاريخي مانند عبري، قبطي، قمري قراردادي، فارسي (يزدگردي)، ملكي (جلالي) و … را به يكديگر تبديل كرد.

گاه‌شماري‌هاي مذكور عمدتاً در كتابهاي نجوم دوره اسلامي مانند زيج‌ها ، كتابهاي تاريخي يا سفرنامه‌ها به كار مي‌رفته‌اند و اكنون بسياري از آنها منسوخ شده‌اند. در اين نرم‌افزار به مآخذ تاريخي برخي از اين گاه‌شماري‌ها اشاره شده است.

نرم‌افزار CALH ابزاري كارآمد براي متخصصان تاريخ نجوم و مورخان است و امكان حل برخي مسائل را كه مشكل ثبت تاريخي در گاهشماري‌هاي قديمي دارند، فراهم مي كند.

دانلود باکس
درباره این مطلب نظر دهید !