نم سنج مویی

ساختار نم سنج مویی چگونه است؟

نم سنج مویی از جعبه ای درست شده است که در آن تارهایی از مو قرار داده اند که از طریق میله ای به

عقربه یا قلمی متصل است.

اگر به عقربه متصل باشد، عقربه روی صفحه درجه بندی شده حرکت می کند و مقدار نم موجود در هوا

را نشان می دهد و اگر به قلم متصل باشد، قلم روی کاغذی در حال حرکت، مقدار نم موجود در هوا را

ترسیم می کند. 

 

نم سنج مویی چگونه کار می کند؟

تارهای مو با افزایش نمناکی / رطوبت هوا درازتر و با کاهش نم هوا کوتاه می شوند. درازتر یا کوتاه شدن

تارهای مو، عقربه یا قلم را به حرکت واداشته و مقدار نم موجود در هوا روی صفحه درجه بندی شده نشان

می دهد یا روی صفحه در حال حرکت ترسیم می کند و به این ترتیب، هواشناسان به دگرگونی اندازه نمناکی

هوا پی می برند.

 

چطور می توان یک نم سنج مویی ساده ساخت؟

 

ابزار و مواد لازم:

 

1 – یک جعبه مقوایی

2 – یک سوزن بزرگ

3 – یک صفحه کاغذ

4 – یک تکه چوب نازک و سبک

5 – یک تار مو

6 – یک عدد سکه

7 – یک گیره کاغذ

 

روش ساخت:

 

برای ساختن یک نم سنج مویی ساده به ترتیب زیر انجام شود:

 

1 – در روی جعبه نزدیک به یک سر آن شکل بزرگ H   را رسم کرده و از جای شکل آن، جعبه بریده

شود.

 

2 – دو طرف قسمت بریده شده را خم کرده و سوزن بزرگ از آنها گذرانده شود.

3 – سوزن آن اندازه چرخانیده شود تا بتواند آزادانه در سوراخ ها بگردد.

4 – روی صفحه کاغذ نیمدایره ای رسم و درجه بندی گردد و روی جعبه چسبانده شود. 

5 – یک سر چوب نازک و سبک را در سوراخ سوزن وارد کرده و از آن برای عقربه استفاده شود.

6 –در سر دیگر جعبه شکافی کوچک ایجاد شود و گیره کاغذ تا نیمه در شکاف فرو برده شود و از داخل،

با نوار چسب محکم شود.

7 – تار مو را آب و صابون شسته و خشک شود و یک سر آن با نوار چسب یا لاک ناخُن به سکه چسبانیده

شود. سر آزاد مو هم از زیر سوزن رد شود و یک دور به دور آن گردانیده شود. سپس به گیره کاعذ گره

زده شود و گره نیز به کمک چسب محکم گردد و بعد صبر شود تا خشک گردد.

8 سکه از شکاف جعبه گذرانده و در جعبه آویزان گردد، بطوری که وزن سکه، مو را به حالت کشیده نگه

دارد.

نم سنج مویی آماده است.

برای تنظیم و میزان کردن نم سنج، آن را درون ظرفی بزرگ و کمی گود در کنار یک اسفج / ابر نمداری

قرار داده و با حوله نمناکی روی آن پوشانده شود. پس از ده دقیقه حوله را برداشته و بی درنگ عقربه

روی عدد صد قرار داده شود.

درباره این مطلب نظر دهید !