نوع اصلی ماشین های ساده

ماشین های ساده، اسباب مکانیکی پایه برای اعمال نیرو و انجام کار اند. ماشین های پیچیده تر از دسته ای از ماشین های ساده ساخته می شوند.

6 نوع اصلی ماشین های ساده عبارتند از:

اهرم

اهرم از یک جسم سخت مستقیم صفحه ای شکل یا نواری شکل تشکیل شده که روی یک نقطه اتکا به نام تکیه گاه اهرم می گردد. اهرم ها با استفاده از ضریب اهرمی (حداکثر استفاده از نیروی یک دستگاه اهرمی) که نیرو را چند برابر می کند، کارها را آسان تر می کند.

 تصاویری از اهرم ها

وقتی از اهرم استفاده می کنیم یک نیروی کوچک تر را در فاصله ای دورتر حرکت می دهیم تا جسمی سنگین و بزرگ را مسافت کوتاهی بالا ببریم. الاکلنگ، انبردست، دیلم و قیچی مثال هایی از اهرم ها هستند.

اهرم ماشینی ساده است که برای چند برابر کردن نیرو مورد استفاده قرار می گیرد. در عکس بالا مثال هایی از این که چگونه یک اهرم در یک چرخ دستی و تجهیزات ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد نشان داده شده است.

چرخ و محور

چرخ و محور یک ماشین ساده دیگر است. در این ماشین یک چرخ همراه با یک میله متصل به وسط آن به نام محور، برای بالا بردن یا جابه جایی بارها مورد استفاده قرار می گیرد. در بعضی از موارد این ماشین شبیه به یک اهرم کار می کند تا نیرو را چند برابر کند. (مانند دستگیره یا قرقره ماهیگیری). در موارد دیگر چرخ و محور برای حرکت دادن آسان تر اجسام، مانند چرخ های روی دوچرخه استفاده می شود.

 چرخ و محور

قرقره

قرقره نوعی ماشین ساده است که در آن یک چرخ شیاردار و یک طناب مورد استفاده قرار می گیرد. طناب در داخل شیار قرار می گیرد. یک سر طناب دور بار پیچیده می شود و یک انتهای طناب به وسیله ما کشیده می شود.

قرقره

قرقره به ما کمک می دهد تا بار را حرکت دهیم یا جهت نیرو را تغییر دهیم. جرثقیل، میله پرچم و گیره های پرده پنجره مثال هایی از قرقره ها هستند. وقتی قرقره های متعدد با یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند، به آن جعبه قرقره گفته می شود. نوع دیگری از قرقره وجود دارد که عبارت از یک چرخ پهن و تسمه است. این نوع از قرقره ها اغلب در خودروها مورد استفاده قرار می گیرند.

سطح شیب دار

سطح شیب دار، سطحی صاف و مسطح است که یک انتهای آن بالاتر از انتهای دیگر است. سطح شیب دار به ما کمک می کند به جای این که اشیای سنگین را بلند کنیم آنها را از یک نقطه به یک نقطه بالاتر بلغزانیم. معمولاً آسان تر است که چیزی را بلغزانیم تا این که آن را بلند کنیم.

رمپ پله (سرازیری پله) و سرسره مثال هایی از سطح شیب دار اند.

گوه

اگر دو سطح شیب دار را پشت به پشت یکدیگر قرار دهیم، یک گوه ساخته اید. گوه ماشین ساده ای است که به این منظور به کار می رود تا دو شیء را با زور و فشار از یکدیگر جدا کند. چاقو، اسکنه (قلم برش) و تبر مثال هایی از گوه هستند.

گوه

پیچ

پیچ نوع خاصی از سطح شیب دار است. پیچ در اصل یک سطح شیب دار است که حول یک قطعه بلند و باریک پیچیده شده. پیچ ها می توانند برای بالا بردن اجسام یا نگه داشتن آنها کنار یکدیگر به کار روند. صندلی چرخ دار، در کوزه یا شیشه و البته پیچ نمونه هایی از پیچ ها هستند.

پیچ

حقایقی درباره ماشین های ساده

 

– ماشین های ساده اولین بار به وسیله فیلسوفی یونانی به نام ارشمیدس کشف و شرح داده شدند.

– به احتمال زیاد مصریان برای ساختن اهرام از سطوح شیب دار استفاده کرده اند.

– استفاده از رمپ ها (سرازیری پله ها)، حمل سنگ های بزرگ به بالا را خیلی آسان تر کرده است.

– گالیله اولین کسی بود که در زمینه ارایه یک نظریه ریاضی کاربردی درباره این که ماشین های ساده چگونه کار می کنند، فعالیت کرده است.

– در دوچرخه تقریباً از همه نوع ماشین ساده ای که برای ساخته شدن ماشین آلات پیچیده مورد نیاز است استفاده می کند.

– چرخ و محور اختراعی مهم در تاریخ بشر بوده است. چرخ و محور برای اولین بار در حدود 5000 سال پیش به وسیله سومریان به کار گرفته شد.

درباره این مطلب نظر دهید !