واریس چیست و چرا ایجاد می شود ؟

واریس بیماری است كه در طی آن وریدها(سیاهرگ ها) گشاد ، طویل و مارپیچی می‌شوند. کار وریدها(سیاهرگ ها) بازگردانیدن خون بدون اکسیژن از اندام های بدن به قلب است تا قلب برای تامین اکسیژن مورد نیاز خون، آن را به شش ها بفرستد. این مشكل به طور عمده در دیواره ی وریدهای قسمت اندام تحتانی (پاها) دیده می‌شود. ورید هاى ساق پا کار دشوارترى دارند، چرا که باید خون را در مسیری طولانى، در خلاف جهت جاذبه زمین و فشار وزن بدن به جلو برانند. در وریدها دریچه هاى یک طرفه اى قرار دارند که کار آنها پیشگیرى از بازگشت خون به عقب است. اگر این دریچه ها کار خود را به خوبى انجام ندهند، خون به عقب بازمی گردد و در وریدها تجمع می یابد و سبب تورم آنها مى شود. واریس هنگامی ‌رخ می‌دهد كه این دریچه‌ها دچار نارسایی شده باشند و به فعالیت طبیعی خود ادامه ندهد.

بعضی از سیاه‌رگ‌های واریسی به طور عمیقی درون ساق پا قرار داشته و قابل مشاهده نیستند. وریدهاى متورم و بادکرده به دو شکل دیده مى شوند: وریدهاى طنابی و وریدهاى تارعنکبوتى(که در پزشکى بدان تلانژکتازى گفته مى شود).

واریس تارعنکبوتی

واریس طنابی

وریدهاى طنابی بزرگ تر بوده و به رنگ آبى تیره یا ارغوانى هستند و اغلب در سطح پوست، به صورت پرپیچ و خم دیده مى شوند. . بزرگ ترین و طولانى ترین ورید سطحى، ورید صافن بزرگ است که از سمت داخلى مچ پا وارد کشاله ران مى گردد.

وریدهاى تارعنکبوتى، کوچک ترند و شبیه تارهاى عنکبوت به نظر مى رسند و رنگ آنها آبى یا قرمز است.این ورید ها به سطح پوست نزدیک بوده و درد و تورم ندارند زمانى که دریچه ها در مسیر این ورید و یا اتصالات آن با سایر وریدها خراب مى شوند، خون، تجمع یافته و یا در شاخه هاى وریدى به عقب بازمى گردد و واریس را ایجاد مى کند.

وريدهاي طنابی معمولا بصورت طنابهايي برجسته و آبي رنگ درست زير سطح پوست ديده مي شوند. در هر قسمتي از بدن مي توان اين وريدها را ديد، اما بيشتر پاها درگير مي شوند. وريدهاي متورم و پيچ در پيچ قابل رويت که گاهي به وسيله مويرگ هاي پرخوني به نام وريدهاي با نماي عنکبوتي شکل احاطه شده اند، همان وريدهاي واريسي سطحي هستند.اين وريدها دردناک و ظاهر بد شکل دارند. گاهي اوقات اين وريدها متورم مي شوند و حين تماس حساس هستند.

عدم کارائی دریچه ها و گشاد شدن وریدها مانع جريان خون مي شود که در اين صورت باعث تورم ناحيه ، خارش پوست ، درد در ناحيه مبتلا و مستعد ایجاد لخته مي شوند.

واريس نسبتا شايع است بطوری که 10 تا 20 درصد افراد جامعه به این بیماری دچار میشوند. بسياري از مردم در خانواده خود اين مشکل را دارند. احتمال بروز واريس در زنان چند برابر مردان است.

درباره این مطلب نظر دهید !