چه عواملی سبب می شوند زبان یک قورباغه چسبنده باشد

قورباغه ها و دوزیستان می توانند به سرعت موجوداتی که پرواز می کنند را در هوا بقاپند. این جانوران چگونه این کار را انجام می دهند؟

درواقع راز این مهارت در بزاق شان است. بزاق چسبناک قورباغه یک سیال غیر نیوتنی است. یعنی این که می تواند هم مثل یک مایع و هم مثل یک جامد رفتار کند.

ترکیب غیر معمول زبان و بزاق به قورباغه کمک می کند حشرات، موش ها و حتی پرندگان کوچک را سریع تر از یک چشم به هم زدن – درواقع 5 بار سریع تر از یک بار پلک زدن شکار کند. وقتی هم که طعمه اسیر می شود با نیرویی بیش از 12 برابر نیروی گرانش زمین به سوی دهان قورباغه کشیده می شود.

بنابراین زبان قورباغه یک شاهکار بی بدیل است که قادر است طعمه ای با وزن بیش از 1.4 برابر وزن خود شکارچی را بقاپد و این توانایی با هیچ دستگاه ساخته دست انسان قابل مقایسه نیست.

حالا تصور کنید که فیلمی ویدئویی از 70 میلی ثانیه گرفتن طعمه توسط قورباغه گرفته اید.

آن چیزی که در این فیلم می بینید این است که نخست زبان فوق العاده نرم قورباغه مانند طناب به خارج کشیده می شود، با سرو صدا حشره ای را می گیرد و پیش از این که اصلاً قربانی بفهمد چه شده دور آن می پیچد و آن را با بزاق چسبناکش می پوشاند.

این جا جایی است که خواص غیر نیوتنی آب دهان قورباغه به کار می آید.

وقتی زبان تف مالی شده به شکار برخورد می کند، بزاق مایع تر می شود و تمام خلل و فرج طعمه را فرا می گیرد.

وقتی قورباغه زبانش را جمع می کند، بزاق غلیظ می شود و برای طعمه سخت تر می شود تا از زبان جدا شود.

نرمی زبان قورباغه نیز نقش مهمی در نگهداشتن طعمه ایفا می کند.

زبان قورباغه در میان نرم ترین مواد بیولوژیکی ای که تاکنون علم پیدا کرده – 10 برابر نرم تر از زبان انسان و یا به نرمی بافت مغز است.

این نرمی به زبان قورباغه حالت چسبناکی می دهد که بسیار شبیه به طناب بانجی است (طنابی که برای بستن بارها و یا ورزش پرش بانجی به کار می رود). اما وقتی زبان به دهان برمی گردد قورباغه نیرویش را صرف جذب حشره می کند در غیر این صورت حشره از زبان جدا می شود.

وقتی که زبان و طعمه در داخل دهان قورباغه هستند، بزاق دوباره خاصیت آبکی اش را به دست می آورد. سپس تخم چشم قورباغه از پشت به درون دهانش فرو می رود تا غذا از زبانش پاک شود و از گلویش پایین برود.

دانستن سازوکار زبان قورباغه می تواند در ساخت ابزاری مانند میکروچیپ و تسمه نقاله به کار آید. همچنین کیفیت چسبناک زبان قورباغه را می توان به وسیله ای به هواپیماهای بدون سرنشین اضافه کرد تا اشیایی را در میان هوا بگیرند.

 

درباره این مطلب نظر دهید !