به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

کاربردهای گاز کلر

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

علت نامگذاری دریای سیاه و سرخ

در اعماق دریای سیاه چون تقریبا اکسیزنی وجود ندارد(به علت عدم وجود گیاهان اکسیزن محلول در آب وجود ندارد)مواد رسوبی دریا به کندی بسیار اکسیده می شوند در نتیجه مقدار زیادی از مواد آلی موجود …

ادامه مطلب

کتاب بهداشت دهان و دندان

قالب edd

برای دانلودادامه مطلب رامشاهده نمایید…

ادامه مطلب

توضیحی در مورد قانون سوم نیوتون

هر عملی، عکس العملی دارد، هم اندازه با آن و در خلاف جهت آن. قانون سوم نیوتون را می‌توان به راحتی در مورد اجسام ثابت به کار برد. ولی در مورد اجسام متحرک چه؟ آیا …

ادامه مطلب

محصولات تصادفی

0