کاشت حلزون شنوایی

پروتز حلزون شنوایی يك وسيله الكترونيكی است كه شنوائي نسبي براي افراد ناشنوا ايجاد مي كند. اين وسيله توسط جراحي در گوش داخلي كاشته مي شود و توسط بخشی كه در خارج گوش نصب مي شود، فعال مي شود. بر خلاف سمعك، اين وسيله صداها را شفاف تر يا بلندتر نمي كند. در عوض اين وسيله قسمت هاي آسيب ديده سيستم شنوائي را ميان برزده و مستقيماً عصب شنوائي را تحريك مي كند و به بيماراني كه آسيب شنوائي شديد دارند، اجازه شنيدن اصوات را مي دهد.

شنوائي طبیعی چيست؟

گوش شما شامل سه قسمت است كه نقش حياتي در شنيدن دارند: گوش خارجي، مياني و داخلي.

● شنوائي هدايتي: صدا از طريق مجراي گوش خارجي به پرده رسيده و آن را مرتعش مي كند. سه استخوانچه كوچك گوش مياني اين ارتعاش را از پرده گوش به حلزون گوش داخلي منتقل مي كنند.

● شنوائي حسي – عصبي: وقتي سه استخوانچه حركت كنند. سبب حركت موج مايع در حلزون شده و اين امواج مايع بيشتر از 16000 سلول شنوائي ظريف ( سلولهاي مويي) را تحريك مي كنند. همچنانكه اين سلولهاي مويي حركت مي كنند، يك جريان الكتريكي در عصب شنوائي ايجاد مي كنند. اين جريان به سمت مغز حركت كرده و در آنجا به عنوان صوت درك مي شود.

چگونه در شنوائي اختلال ايجاد مي شود؟

اگر در گوش خارجي يا مياني یا پرده گوش خود بيماري يا انسداد داشته باشيد، شنوايي انتقالي ممكن است مختل شود. درمان طبي یا جراحي احتمالاً اين حالت ها را تصحيح مي كند.

مشكل گوش داخلي سبب اختلال شنوائي حسي – عصبي يا كري عصبي مي شود. در اغلب اين موارد، سلولهاي مویي آسيب ديده اند و عملكرد ندارند. اگرچه فيبرهاي عصبي شنوايي ممكن است سالم باشند و بتوانند پیامهای عصبی را به مغز منتقل كنند، چون سلولهاي مژکدار شنوایی آسيب ديده اند اين فيبرهاي عصبي پیامی را منتقل نمی کنند. از آنجایی كه كاهش شنوائي حسي – عصبي شديد توسط دارو تصحيح نمي شود، اين حالت تنها توسط كاشت حلزون اصلاح مي شود.

پروتز حلزون شنوایی چگونه كار مي كند؟

پروتز كاشت حلزون سلولهاي مژکدار شنوایی آسيب ديده را ميان بر می زند وصداهاي محيط را به سيگنالهاي الكتريكي تبديل كرده و اين سيگنالها را به عصب شنوائي منتقل مي كند.

دستگاه كاشت حلزون شنوایی شامل قسمت های زیر است:

يك وسيله الكترونيكي كوچك كه توسط جراحي در زير پوست پشت گوش گذاشته مي شود.

يك پردازشگر گفتاري خارجي كه اغلب روي كمربند و يا داخل جيب یا پشت گوش گذاشته مي شود.

همچنين يك ميكروفون به صورت يك هندپيس (hand piece ) در خارج بدن پشت گوش گذاشته مي شود تا اصوات را جذب كند.

پردازشگر گفتار، صوت را به سيگنالهاي الكتريكي مشخص ترجمه مي كند. اين « كد ها » از طريق يك سيم نازك به هندپيس مي رسند و از طريق پوست به صورت امواج راديويي به الكترود هاي كاشته شده در حلزون مي رسند. سيگنالهاي الكترودها، فيبرهاي عصب شنوائي را تحريك كرده و اطلاعات را به مغز، جائيكه در آن سيگنالها به عنوان صداي معني دار تفسير مي شود، مي رساند.

فوايد كاشت حلزون

پروتز كاشت حلزون شنوایی فقط براي افرادي طراحي شده كه تقريباً هيچ فايده اي از سمعك نمي برند. آنها بايد 12 ماهه يا مسن تر باشند. بعضی از متخصصین گوش و حلق و بيني این جراحي را انجام مي دهند. پزشك محلي مي تواند شما را به يك كلينيك كاشت، جهت ارزيابي ارجاع دهد. ارزيابي توسط يك تيم كاشت (متخصص گوش و حلق و بيني، شنوائي سنج، کفتار درمان و ديگران) انجام مي شود ارزیابی های لازم قبل از جراحی صورت می گیرد:

● ارزيابي (اتو لوژيك) گوش: متخصص گوش و حلق و بيني گوش مياني و داخلي را معاينه مي كند تا مطمئن شود عفونت فعال يا ساير ناهنجاریهایی كه مانع عمل كاشت باشند، وجود نداشته باشند.

● ارزيابي (اديولوژيك) شنيداري: شنوايي سنج، تست شنوائي وسيع انجام مي دهد تا متوجه شود شما با و بدون سمعك چقدر مي شنويد.

● ارزيابي (راديولوژيك) اشعه x: راديوگرافي هاي خاص تهيه مي شود. كه اغلب شامل توموگرافي كامپيوتري (CT) و (MRI) هستند تا استخوان گوش داخلي شما را ارزيابي كنند.

● ارزيابي روانپزشكي: بعضي بيماران ممكن است به ارزيابي روانپزشكي نياز داشته باشند تا بررسی گردند كه مي توانند با كاشت حلزون كنار بيايند.

● معاينه فيزيكي: متخصص گوش و حلق و بيني همچنين معاينه باليني انجام مي دهد تا مشكلات بالقوه اي كه جهت بيهوشي عمومي مورد نياز جهت عمل كاشت وجود دارد را كشف كند.

عمل جراحي کاشت پروتزحلزون

عمل جراحي كاشت تحت بيهوشي عمومي انجام شده و حدود 2 ساعت طول مي كشد. بیمار بعد از جراحی ممكن است براي يك یا چند شب در بيمارستان بستری بماند.

آيا بعد از عمل مراقبت و آموزش لازم است؟

تيم کاشت حلزون يك ماه بعداز عمل جراحي، پردازشگر ، ميكروفون و انتقال دهنده سيگنال را در قسمت خارجي گوش شما نصب مي كنند و آنها را تنظیم مي کنند. آنها آموزش مي دهند كه چگونه از سيستم مراقبت كنيد و چگونه از طريق پروتز كاشت، صداها را بشنويد. بعضي از افراد مدت زمان بيشتري برای تنظیم و آموزش نياز دارند. تيم کاشت حلزون، احتمالاً از شما خواهد خواست كه جهت بررسی های منظم و منطبق كردن مجدد پردازشگر گفتار طبق نياز، به كلينيك مراجعه مجدد داشته باشيد.

من از كاشت چه انتظاراتي مي توانم داشته باشم؟

كاشت حلزون، شنوائي طبیعی را بر نمي گرداند و فوايد آن از فردي به فرد ديگر متفاوت است. اغلب استفاده كنندگان متوجه مي شوند كه كاشت حلزون به آنها كمك مي كند كه از طريق لب خواني ارتباط بهتري برقرار كنند و بيشتر از نيمي از آنان قادر به تشخيص كلام بدون استفاده از بينايي هستند. فاكتورهاي متعددي وجود دارند كه در ميزان سودمندي كاشت حلزون دخيل هستند:

● چه مدتي بيمار ناشنوا بوده است؟

● تعداد فيبرهاي عصبي باقيمانده

● انگيزه بيمار جهت يادگيري شنوايي

تيم شما، درباره ميزان توقع و انتظاری كه از کاشت پروتز حلزون شنوایی باید داشته باشيد، توضيح خواهد داد. نباید فراموش کرد که کاشت حلزون برای همه مفید نیست و عده زیادی نمی توانند از آن بهره ببرند.

درباره این مطلب نظر دهید !