کلم قرمز یک شناساگر

شناساگر ماده ای رنگی است که با تغییر رنگ خود، اسیدی یا قیلیایی بودن محلول ها را مشخص می کند. در این آزمایش کلم قرمز به عنوان یک شناساگر مورد استفاده قرار می گیرد.
روش کار

1- 300 میلی لیتر آب را در بشر بزرگی گرم دهید تا آب به جوش آید. پس از به جوش آمدن آب، چراغ بونزن راخاموش کنید.

2- تا ارتفاع 5 سانتی متر، در لوله آزمایش، کلم قرمز خرد شده ریخته و آن قدر اتانول اضافه کنید که تکه های کلم به طور کامل در اتانول قرار گیرند. مخلوط را با قرار دادن لوله ی آزمایش در لیوان آب داغ، گرم نگه دارید. می توانید اتانول بیشتری اضافه کنید.

3- محلول را با استفاده از یک قیف و کاغذ صافی، داخل یک بشر کوچک تر بریزید، تا باقی مانده ی کلم ها روی صافی بمانند.

4- این محلول را در چهار لوله آزمایش جداگانه، به چهار قسمت تقسیم کنید.

5- مواد زیر را به هر لوله ی آزمایش اضافه کنید:

لوله ی آزمایش 1: مقداری سولفوریک اسید رقیق (اسید)

لوله آزمایش 2: مقداری محلول سدیم هیدروکسید رقیق (قلیا)

لوله آزمایش 3: مقداری آب غوره

لوله آزمایش 4: مقداری محلول جوش شیرین

توضیح:
کلم سرخ محتوی رنگدانه ای محلول در آب به نام فلاوین (یک نوع آنتوسیانین) است . آنتوسیانین ها در محلول های اسیدی به رنگ سرخ در می آیند و در محلول های بازی به زرد مایل به سبز تغییر رنگ می دهند. در این آزمایش مشاهده می کنید که با خرد کردن و آسیاب کردن کلم سرخ و رقیق کردن آن با مقداری آب به راحتی می توان یک شناساگر اسید-باز تهیه کرد. موادی که در این آزمایش برای تعیین خصلت اسیدی و بازی محلول های آن ها از این شناساگر استفاده شده است به ترتیب عبارتند از سرکه، محلول آمونیاک رقیق، نوشابه گازدار، گرد رختشویی، پودر لک بر، محلول شیرمنیزیم، گرد جرم گیر و گرد شیرینی پزی.

درباره این مطلب نظر دهید !