گسترش جهان به چه معنا است؟

وقتی دانشمندان درباره گسترش جهان صحبت می کنند، منظورشان این است که از زمان انفجار بزرگ (بیگ بنگ) و آغاز جهان تاکنون جهان در حال بزرگ و وسیع شدن بوده است.

کهکشان هایی که در خارج از کهکشان ما هستند در حال دور شدن از ما هستند و کهکشان هایی که دورتر از ما هستند سریع تر در حال دور شدن از ما هستند. این به آن معنی است که ما در هر کدام از کهکشان ها قرار گرفته باشیم، تمام کهکشان های دیگر در حال دور شدن از ما هستند.

البته فقط کهکشان ها نیستند که در حال حرکت و دور شدن از یکدیگرند بلکه خود فضا که کهکشان ها در آن قرار دارد هم در حال حرکت است. به عبارت دیگر جهان هیچ مرکزی ندارد و همه چیز در حال حرکت و دورشدن از همه چیزهای دیگر است.

جهان شامل همه آن چیزهایی است که وجود دارند، از کوچک ترین اتم ها تا بزرگ ترین کهکشان ها. از زمان انفجار بزرگ و تشکیل جهان در 13.7 میلیارد سال پیش، جهان در حال گسترش بوده و ممکن است میزان این گسترش بی نهایت باشد.

یک قیاس مشهور برای توضیح نحوه گسترش جهان، نحوه پخت نان کشمشی است. وقتی نان کشمشی هنگام پخت بزرگ می شود، کشمش ها از یکدیگر دورتر می شوند، درحالی که در خمیر گیر افتاده اند.

در مورد جهان هم همه چیزها به سرعت در حال دور شدن از یکدیگرند اما خوشبختانه گرانش چیزها را در سطح محلی کنترل می کند چنان که کشمش های نان کشمشی داخل نان با هم باقی می مانند.

چه کسی به گسترش جهان پی برد؟

ستاره شناس آمریکایی، ادوین هابل، در سال 1925 مطالعاتی انجام داد و برای اولین بار ثابت کرد که جهان در حال گسترش است. او ثابت کرد که رابطه مستقیمی بین سرعت دور شدن کهکشان ها از زمین و فاصله آنها از زمین وجود دارد. این قانون به نام قانون هابل شناخته می شود. تلسکوپ فضایی هابل به نام این دانشمند نامگذاری شده است.

بنابراین آیا جهان نامحدود است؟

شاید آسان تر باشد تا درباره آغاز جهان و تئوری بیگ بنگ صحبت کنیم تا این که درباره این که کار جهان چگونه به پایان می رسد بحث کنیم. ممکن است جهان برای همیشه دوام داشته باشد، یا ممکن است به خاطر سناریوی معکوس شدن روند انفجار بزرگ در هم کوبیده شود. البته اگر سناریوی دوم هم به وقوع بپیوندد چنان در آینده دور خواهد بود که می توان آن را بی نهایت دانست.

تا این اواخر، کیهان شناسان (دانشمندانی که به مطالعه جهان می پردازند) این فرضیه را مطرح کرده بودند که سرعت گسترش جهان به دلیل اثرات گرانشی کاهش می یابد اما پژوهش های حاضر حاکی از این است که جهان ممکن است تا ابد گسترش یابد. البته تحقیقات ادامه دارد و مطالعات جدید درباره ابرنواخترها در کهکشان های دوردست و نیرویی به نام انرژی تاریک ممکن است نظرات درباره سرنوشت احتمالی جهان را تغییر دهند.

درباره این مطلب نظر دهید !