نیروی چسبندگی آب

شما با خاصیت چسبندگی مولکول های آب آشنایی دارید . آسان ترین مثالی که می توان به وسیله ی آن پی برد که مولکول ها ی آب به هم چسبیده اند نگاه کردن به یک قطره ی رها شده از شیر آب است . این قطره تا وقتی که به زمین می رسد به همان شکل قطره ای باقی می ماند .
برای انجام این آزمایش به یک قطره چکان و یک سکه تمیز نیاز دارید .

قطره چکان را از آب پر کنید و قطره قطره آب را بر روی سکه بریزید . سعی کنید سکه را بر روی میز و در محلی قرار دهید که بدون حرکت باشد و به نرمی قطره های آب را به سکه اضافه کنید

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید من یک سکه ی ۱۰۰۰ ریالی را برای انجام این آزمایش انتخاب کردم . این سکه طرفیت ۳۵ تا ۴۰ قطره ی آب را دارد . پس از اضافه کردن آخرین قطره های آب به سکه ، میدان دیدتان را مانند تصویر زیر تنظیم کنید و این جادوی زیبای آب را مشاهده کنید .

درباره این مطلب نظر دهید !