انواع سلول های بدن


ریلیون ها سلول در تمام اشکال و اندازه ها در بدن انسان وجود دارد. این ساختارهای ریز، واحد پایه ای موجودات زنده اند.

سلول ها بافت ها راتشکیل می دهند، بافت ها اندام ها را تشکیل می دهند، اندام ها، دستگاه های بدن را شکل می دهند، و دستگاه های بدن در یک موجود زنده با هم کار می کنند.

صدها نوع مختلف از سلول ها در بدن وجود دارد و ساختار یک سلول کاملاً برای نقشی که انجام می دهد مناسب است. به عنوان مثال، سلول های دستگاه گوارش از نظر ساختاری و عملکردی با سلول های سیستم اسکلتی متفاوتند. این تفاوت ها مهم نیستند چراکه سلول های بدن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یکدیگر وابسته اند، تا بدن عملکردش را به عنوان یک واحد انجام دهد. در زیر نمونه هایی از انواع سلول های بدن ذکر می شود.

1-سلول های بنیادی

سلول های بنیادی، سلول های منحصر به فرد بدن هستند. آنها غیرتخصصی اند و قادرند به سلول های تخصصی تبدیل شوند و اندام ها و یا بافت های خاصی ایجاد کنند. سلول های بنیادی قادرند برای پر کردن و تعمیر بافت چند بار تقسیم و تکثیر شوند. دانشمندان در زمینه سلول های بنیادی تحقیقاتی انجام می دهند و بدین وسیله در تلاشند از خواص تجدید شوندگی و باز نو شدن سلول های بنیادی استفاده کنند و از آنها برای ترمیم بافت ها، پیوند اعضا و درمان بیماری ها بهره برند.

2-سلول های خونی

وجود سلول های خونی برای حیات انسان ضروری هستند چراکه کارهای مختلفی از نقل و انتقال اکسیژن از میان بدن گرفته تا مبارزه با عفونت را انجام می دهند. سه نوع اصلی سلول های خونی عبارتند از سلول های قرمز خون، سلول های سفید خون و پلاکت ها. سلول های قرمز خون گروه خونی را تعیین می کنند و همچنین مسئول نقل و انتقال اکسیژن به سلول ها هستند. سلول های سفید خون سلول های سیستم ایمنی بدن هستند که پاتوژن ها را از بین می برند و ایمنی ایجاد می کنند. پلاکت ها به لخته شدن خون کمک می کنند و جلوی از دست دادن بیش از حد خون به دلیل شکستگی یا آسیب دیدگی رگ های خونی را می گیرند.

3-سلول های چربی

سلول های چربی، جزء اصلی تشکیل دهنده بافت چربی هستند. سلول های چربی حاوی قطرات چربی (تری گلیسرید) ذخیره شده هستند که می تواند برای انرژی زایی مورد استفاده قرار گیرد. هنگامی که چربی ذخیره می شود، سلول های چربی متورم و گرد می شوند. وقتی چربی مورد استفاده قرار می گیرد، اندازه این سلول ها کوچک می شود. سلول های چربی وظیفه غدد درون ریز را نیز انجام می دهند چراکه هورمون هایی تولید می کنند که سوخت و ساز هورمون های جنسی، تنظیم فشار خون، حساسیت به انسولین، ذخیره سازی و استفاده از چربی، لخته شدن خون و پیام رسانی سلولی را تحت تاثیر قرار می دهند.

4-سلول های پوست

پوست از لایه ای از بافت اپی تلیال (اپیدرم) تشکیل شده که به وسیله یک لایه از بافت همبند (درم) و یک لایه زیر جلدی پشتیبانی می شود. خارجی ترین لایه پوست از سلول های سنگفرشی اپیتلیوم مسطح تشکیل شده که پیوند نزدیکی با هم دارند. پوست از ساختارهای داخلی بدن در مقابل آسیب ها محافظت می کند، از کم آبی بدن جلوگیری می کند، به صورت مانعی در مقابل میکروب ها عمل می کند، چربی را ذخیره می کند و ویتامین ها و هورمون هایی تولید می کند.

5-سلول های اندوتلیال

سلول های اندوتلیال، لایه داخلی سیستم قلبی و عروقی و ساختار سیستم لنفاوی را تشکیل می دهند. این سلول ها لایه داخلی رگ های خونی، عروق لنفاوی و اندام ها از جمله مغز، ریه ها، پوست و قلب را شکل می دهند. سلول های اندوتلیال مسئول ایجاد رگ ها و یا عروق خونی جدیدند. آنها همچنین حرکت ماکرومولکول ها، گازها و مایعات را بین خون و بافت های اطراف تنظیم می کنند و به تنظیم فشار خون کمک می کنند.

6-سلول های عصبی

سلول های عصبی یا نورون ها واحد پایه ای سیستم عصبی هستند. اعصاب از طریق تکانه های عصبی، سیگنال ها را میان مغز، نخاع و سایر اندام های بدن ارسال می کنند. یک نورون شامل دو بخش عمده است: بدنه سلول و فرایندهای عصبی. بدنه مرکزی سلول شامل هسته نورون، همراه با سیتوپلاسم و اندامک ها است. فرایندهای عصبی برآمدگی هایی «انگشت مانند» هستند (آکسون و دندریت ها) که از بدنه سلول ها ادامه می یابند و قادرند سیگنال ها را به جریان بیندازند و نقل و انتقال دهند.

7-سلول های جنسی

سلول های جنسی یا گامت ها سلول های تولید مثلی تولید شده در غدد تناسلی مرد و زن هستند. سلول های جنسی مردانه یا اسپرم ها متحرکند و یک دم بلند برآمده به نام تاژک دارند. سلول های جنسی زن و یا تخم ها غیر متحرکند و در مقایسه با گامت نر نسبتاً بزرگند. در تولید مثل جنسی، سلول های جنسی در طی دوران لقاح به هم می پیوندند تا فرد جدیدی را تشکیل دهند. گامت ها به وسیله میوز تولید می شوند در حالی که سلول های دیگر بدن از راه میتوز تکثیر می شوند.

8-سلول های سرطانی

سرطان نتیجه به وجود آمدن ویژگی های غیر طبیعی در سلول های طبیعی است به طوری که سلول های طبیعی به شکل بدون کنترل شروع به تقسیم می کنند و به جاهای دیگر گسترش می یابند. ایجاد سلول های سرطانی می تواند بر اثر جهش ایجاد شود. جهش ها بر اثر عواملی مانند مواد شیمیایی، اشعه، نور ماورای بنفش، اشتباهات در تکرار کروموزوم ها یا عفونت ویروسی رخ می دهند. سلول های سرطانی حساسیتشان را به پیام های ضد رشد از دست می دهند، به سرعت تکثیر می شوند و توانایی شان در انجام آپوپتوز یا مرگ سلولی برنامه ریزی شده را نیز از دست می دهند.

درباره این مطلب نظر دهید !