باد کنک های باردار و یونیزه کردن هوا


اگر بین دو بادکنک که دارای بار الکتریکی هستند فندک روشن کنیم هوای بین دو بادکنک یونیزه میشود و بار بادکنک ها تخلیه میشود.

درباره این مطلب نظر دهید !