به پایگاه تخصصی آموزش علوم تجربی خوش آمدید

پاسخ فعالیتهای علوم نهم

درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

مجموعه جامع طرح درسهای علوم تجربی

ادامه مطلب

واقعیت درباره ساختمان سلول ها و وظایف شان

چه موجود زنده تک سلولی باشد چه چند سلولی از سلول تشکیل شده. برای انجام وظایف عادی اش به سلول ها وابسته است. درواقع سلول ها واحدهای اصلی حیات اند. دانشمندان تخمین می زنند که …

ادامه مطلب

مجموعه ارزشیابی آغازین علوم تجربی

ادامه مطلب

محصولات تصادفی

0